Informacje na temat egzaminu maturalnego 2019

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego 2019

Harmonogram

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

Materiały i przybory

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019r.

Serwis Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie CKE

Serwis Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zapraszamy do odwiedzenia strony OKE w Poznaniu