Informacje dla uczniów przyjętych do klas I XI LO

UWAGA!!!

Od 12 lipca 2017r. od godz. 10:00 do 20 lipca 2017r. do godz. 12:00 osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę nauki w szkole dostarczając:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec gimnazjum
  • kwestionariusz osobowy kandydata  –  kandydaci z II i III naboru
  • karta zdrowia
  • trzy zdjęcia w formacie legitymacyjnym (na odwrocie napisane imię i nazwisko kandydata)