Informacja dla kandydatów do XI LO

Do 19.07.2018 godz. 12.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji – potwierdzenie woli przyjęcia do XI LO. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • karty zdrowia
  • trzech zdjęć legitymacyjnych kandydata/ki