XI LO to przyjazna szkoła z 55 – letnią tradycją.

XI Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność 1 września 1964 roku jako szkoła żeńska. W roku szkolnym 1967/68 otrzymało gmach przy ulicy Ściegiennego na Raszynie, wybudowany w ramach programu „Tysiąc szkół na Tysiąclecie państwa polskiego ” i wówczas przyjęło w swe progi także chłopców. Do 1991 roku szkoła nosiła imię działacza komunistycznego i premiera Bułgarii Georgiego Dymitrowa.

Od 1991 roku patronują szkole dwie niezwykłe postaci Jadwiga i Wacław Zembrzuscy, poznańscy nauczyciele, społecznicy rozumiejący potrzebę nauki, którzy stali się wzorami osobowymi współczesnej młodzieży. Ich droga życiowa znaczona piętnem wojny i okupacji wypełniona była działalnością oświatową. Życzliwość, pracowitość i prawość charakterów zadecydowały, że uczczono ich pamięć nadając ich imię XI LO.

Szkoła od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych; współpracuje ze Stowarzyszeniem Memoramus w realizacji programu „Patriotyzm jutra”, w ramach którego organizowane są wyjazdy do Smoleńska i Katynia na „Marsz Pamięci”. Od 2007 roku realizowane są projekty „Trwała Pamięć Pokoleń” i „Śladami Solidarności”, które przybliżają młodzieży najnowszą historię i pozwalają poznać ciekawych ludzi polityki. Od wielu lat szkoła angażuje się w różne akcje charytatywne; „Szlachetna Paczka”, „Gorączka Złota”. W 2003 roku w murach naszej szkoły we współpracy z Siostrami Albertynkami prowadzącymi Jadłodajnię Caritas odbyła się pierwsza Wigilia dla bezdomnych. Tradycję tę kontynuujemy, współorganizując corocznie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Wigilię dla Ubogich. W roku 2007 szkoła otrzymała tytuł Wolontariusza Roku w kategorii zespołowej. Oprócz wymienionych inicjatyw Jedenastka może się poszczycić osiągnięciami w dziedzinie przedsiębiorczości. Od 2014 młodzież naszej szkoły uczestniczy w Ogólnoeuropejskim konkursie Sci-Tech Challenge, zdobywając I i II miejsca w Polsce i w Europie. Nasi uczniowie są również finalistami m.in. olimpiady języka rosyjskiego oraz odnoszą sukcesy sportowe. Tradycją XI LO jest również współpraca z poznańskimi wyższymi uczelniami i Centrum Chemii przy UMK w Toruniu, jak również wyjazdy edukacyjne służące poznawaniu kultury i języka: do krajów Unii Europejskiej i za wschodnią granicę.

Dyrektorzy

  • 1964–1983 – Antoni Wójcicki
  • 1983–1990 – Eugenia Roszyk–Gryń
  • 1990–2016 – Karol Lehmann
  • 2016–obecnie – Elżbieta Szaflińska–Gryń