Historia szkoły

XI Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność 1 września 1964 roku jako szkoła żeńska. W roku szkolnym 1967/ 68 otrzymało budynek przy ulicy Ściegiennego i wówczas przyjęło w swe mury także chłopców. Od 1991 roku patronują szkole dwie niezwykłe postaci: Jadwiga i Wacław Zembrzuscy. Poznańscy nauczyciele, społecznicy rozumiejący potrzebę nauki, stali się wzorami osobowymi współczesnej młodzieży. Ich droga życiowa znaczona piętnem wojny i okupacji wypełniona była działalnością oświatową. Wacław Zembrzuski prowadził tajne nauczanie w obozach jenieckich, a w 1945 roku stworzył Polską Szkołę Powszechną w Northiem. Poznał tam byłą więźniarkę polityczną Jadwigę Sobczak, którą poślubił. Państwo Zembrzuscy wrócili do Polski w czerwcu 1946 roku i natychmiast podjęli prace w placówkach oświatowych. Życzliwość, pracowitość i niezwykła prawość charakterów zadecydowały, że uczczono ich pamięć nadając ich imię XI L.O. Pierwszym dyrektorem została pani Latawcowa ucząca języka polskiego. Drugim dyrektorem był pan dr Antoni Wójcicki (1963-83), później była pani Eugenia Roszyk-Gryn (1983-90), czwartym i obecnym dyrektorem jest pan Karol Lehmann (od 1990 do dzisiaj). Szkoła zdobywała liczne nagrody w konkursach prosymfoniki, najczęściej I miejsce, w konkursach ekologicznych. Od stycznia 1995 roku XI L.O. należy jako jedyna szkoła w Poznaniu do tzw. Sieci Szkół Europejskich . Szkoły działające w tej strukturze dążą do tego, aby młodzież wspólnie uczyła się, pracowała, i bawiła, aby zostały przezwyciężone uprzedzenia i granice dzielące jednych ludzi od drugich.

„Chcemy dążyć do wspólnego życia w pokoju, przy wzajemnym szacunku i tolerancji” głosi wspólny komunikat przedstawicieli tych Szkół.