KONKURS LITERACKI „WYOBRAŹ SOBIE…” ROZSTRZYGNIĘTY!

KONKURS LITERACKI „WYOBRAŹ SOBIE…” ROZSTRZYGNIĘTY!

KONKURS LITERACKI „WYOBRAŹ SOBIE…” ROZSTRZYGNIĘTY!

Z OKAZJI MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W JEDENASTCE ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ KONKURS LITERACKI PT: „WYOBRAŹ SOBIE…”, KTÓREGO POMYSŁODAWCĄ BYŁA PANI PROFESOR AGNIESZKA GORDON. W REALIZAJĘ POMYSŁU WŁĄCZYŁA SIĘ RÓWNIEŻ BIBLIOTEKA SZKOLNA ORAZ INNI NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO.

NAPŁYNĘŁO 9 PRAC, SPOŚRÓD KTÓRYCH DECYZJĄ KOMISJI PRZYZNANO:

I MIEJSCE: AGNIESZKA NOWACZYK 3-2

II MIEJSCE: AGATA KRASOWSKA 2-6

II MIEJSCE: AKLEKSANDRA SZUMSKA 1P3

III MIEJSCE: ZOFIA DOBSKA 1G1

III MIEJSCE: KAROLINA IDZIAK 1G6

WYRÓŻNIENIE: BARTOSZ LASKOWSKI 1G1

LEKTURA PRAC BYŁA DLA NAS BARDZO INSPIRUJĄCYM DOŚWIADCZENIEM, POBUDZIŁA DO DYSKUSJI NA TEMAT KREATYWNOŚCI I TALENTÓW NASZYCH UCZNIÓW. CZYTAJĄC OPOWIADANIA, OCZAMI WYOBRAŹNI PODRÓŻOWAŁYŚMY PRZEZ PIĘKNĄ XIX-WIECZNĄ JAPONIĘ, BRETANIĘ  I-GO WIEKU, A CO CIEKAWE WYLĄDOWALISMY NIESPODZIEWANIE RÓWNIEŻ W MURACH NASZEGO LICEUM….

POD KONIEC LISTOPADA W GABINECIE PANI DYREKTOR ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW. W NIEZWYKLE MIŁEJ ATMOSFERZE PANI DYREKTOR WYRAZIŁA SWOJE UZNANIE DLA WSZYTSKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU, PRZYPOMINAJĄC, IŻ OD PAŹDZIERNIKA POLSKA MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ PIĄTYM NOBLEM W DZIEDZINIE LITERATURY. NIEPRZYPADKOWO TO WŁAŚNIE SŁOWA OLGI TOKARCZUK ZNALAZŁY SIĘ NA WRĘCZANYCH DYPLOMACH: „Pisanie rozumiem jako jedno z działań prowadzących ku dobru.”

PRZY TEJ OKAZJI PANI PROFESOR GORDON ZAPROSIŁA UCZNIÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W TWORZENIE KONTYNUACJI  POMYSŁU LITERACKIEGO, ZAPOCZĄTKOWANEGO TRZY LATA WCZEŚNIEJ, MIANOWICIE DO NAPISANIA DALSZEGO CIĄGU KRYMINAŁU ROZGRYWAJĄCEGO SIĘ W JEDENASTCE.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM!!!

Znana i nieznana Maria Skłodowska-Curie-Polska Noblistka

Znana i nieznana Maria Skłodowska-Curie-Polska Noblistka

Znana i nieznana Maria Skłodowska-Curie-Polska Noblistka

Inspiracją  do zorganizowania wystawy przypominającej Marię Skłodowską-Curie  była wiadomość o przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla z Literatury dla Pani Olgi Tokarczuk. Maria Skłodowska-Curie była pierwszą polską Noblistką. Pragnęliśmy w ten sposób ukazać wielkość kobiety-naukowca, ale także zwrócić uwagę na etos pracy jako źródło każdego sukcesu. Ponadto należy ona do grona jedynie czterech osób, który otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz, a wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach. W tej czwórce jest też jedyną kobietą oraz jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych – fizyce i chemii.

Istotne były  dwa cele: dydaktyczny-przybliżenie postaci oraz wychowawczy – propagowanie pracowitości, skrupulatności i cierpliwości w dochodzeniu do celu.

W dzień wystawy uczniowie  z klas biologiczno-chemicznych prowadzili również kawiarenkę u Marii Skłodowskiej-Curie.  Kawiarenka mieściła się obok wystawy.

Pozdrawiam serdecznie

Iwona Łacińska

Dia de Muertos w klasie 2.4

Dia de Muertos w klasie 2.4

Dia de Muertos w klasie 2.4

31 października z okazji Día de Muertos przygotowaliśmy symboliczny ołtarz naszego polskiego wieszcza- Adama Mickiewicza, oświetlony przez znicz i lampki. Portret poety został udekorowany kwiatami. Nad nim zawisł list skierowany do autora, który zawierał nasze podziękowanie za szerzenie ducha patriotyzmu.

Szanowny Panie,

W związku ze zbliżającym się dniem zmarłych pragniemy podziękować Panu za  zasługi dla naszego narodu.
Dziękujemy Panu za ponadczasowe dzieła które zagrzewały Polaków do walki, a dziś uczą nas patriotyzmu. Swoimi tekstami nie tylko podpowiadał Pan rodakom, jak przeciwstawić się zaborcom, ale także dawał nadzieję wolnej Polski.
Dziękujemy Panu za utworzenie Legionów Polskich, które dzielnie walczyły w obronie naszego narodu na obczyźnie.
Dziękujemy Panu za podtrzymywanie i pokazywanie kolejnym pokoleniom polskich tradycji oraz tworzeniu w ojczystym języku co podtrzymywało tożsamość narodową a teraz możemy być dumni z naszych polskich wieszczy.
Dziękujemy Panu za prowadzenie wykładów o słowiańskiej kulturze we Francji, co zapoznało inne narody z naszymi tradycjami.
A po za tym wszystkim jesteśmy wdzięczni, że możemy spędzać miłe chwile z Pana dziełami. Mamy nadzieję, że pamięć o tak wspaniałym poecie będzie wieczna.

Z poważaniem,

Klasa 2-4

„Dziady” inaczej, czyli dramat zawsze aktualny

„Dziady” inaczej, czyli dramat zawsze aktualny

„Dziady” inaczej, czyli dramat zawsze aktualny

W dniu 3 listopada bieżącego roku uczestniczyłem razem z naszymi nauczycielkami panią Beatą Baszyńską oraz panią Małgorzatą Hofą- Bargieł oraz moją klasą- 2.4 w spektaklu teatralnym „Dziady” (reż. Radosław Rychcik) w Teatrze Nowym.

Przebieg przedstawienia zaskoczył nas wszystkich. Współczesna scenografia, odwołania do historii Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej pop-kultury.

Zamiast Guślarza wystąpił Joker, który pełnił rolę narratora, prowadzącego akcję przedstawienia. Jego postać była wzorowana na bohaterze amerykańskiego dramatu psychologicznego. Pojawiła się postać Marilyn Monroe, amerykańska gwiazdy filmowa XX  wieku. Księdza Piotra można było utożsamiać ze Stevenem Hawkingiem, współczesnym astrofizykiem, autorem wielu światowych dzieł z tego zakresu. Zobaczyliśmy również osoby z otoczenia senatora Nowosilcowa, które były ubrane w stroje Ku Klux Klanu, organizacji propagującej rasizm. Natomiast Pani Rollison wystąpiła w roli czarnoskórej służącej obsługującej senatora Nowosilcowa i jego otoczenie, by później pozbawić ich życia strzałami z pistoletu.

Reżyser ukazał tak nam przedstawienie, aby jak najsilniej działać na emocje widza i pobudzić go do myślenia. Sprzyjała temu gra aktorów charakteryzująca się dużą ekspresją. Radosław Rychcik postawił przed widzem trudne zadanie, musieliśmy skonfrontować swoją znajomość charakterystyk postaci z „Dziadów” z ich nowym obliczem. Odniosłem wrażenie, że ten spektakl przeniósł mnie w świat współczesnych problemów. Był ważnym głosem piętnującym wszelkie formy przemocy. Nowatorska inscenizacja „Dziadów” pomogła mi na nowo odczytać przesłanie tego dramatu, które jest krytyką wszelkiego zła na świecie.

Mateusz Tomczak 2.4

Żyjemy z pasją i patriotycznie.

Żyjemy z pasją i patriotycznie.

Żyjemy z pasją i patriotycznie.

Nasi uczniowie klas pierwszych przedstawiają swoje zainteresowania i hobby, które pozwala im łączyć naukę oraz rozwijać osobowość, w tym postawy patriotyczne. W ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa każdy uczeń prezentuje swój sposób na „Zdrowy styl życia”, który bardzo często jest również świadectwem zaangażowania społecznego i obywatelskiego.

Podczas obchodów Święta Niepodległości w Poznaniu w 2019 roku, uczennica klasy pierwszej wystąpiła wspólnie z Ułanami 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Przemarsz grup rekonstrukcji historycznych, szczególnie Ułanów przyciąga tłumy poznaniaków oraz gości z kraju i zagranicy.   

Zapraszamy do śledzenia kolejnych foto relacji z udziału przedstawicieli naszej społeczności w obchodach świąt państwowych, akcjach charytatywnych oraz wydarzeniach, które kształtują pozytywny wizerunek XI LO w Poznaniu.

ZAJĘCIA LABORATORYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W POZNANIU

ZAJĘCIA LABORATORYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W POZNANIU

ZAJĘCIA LABORATORYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W POZNANIU

8 listopada 2019r. klasa biologiczno-chemiczna 1G1 uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Była to druga wizyta uczniów klasy 1G1 na Uniwersytecie w ramach realizowanego projektu „Klasy Akademickie”.

Uczniowie mieli zajęcia laboratoryjne, podczas których wykrywali i ustalali poszczególne kationy i aniony w roztworze. Pierwszą styczność z pracownią chemiczna mieli już za sobą, lecz czekała ich jeszcze praca z roztworami o różnym stężeniu procentowym. Uczniowie przygotowywali roztwory i obliczali stężenie procentowe konkretnych roztworów. Wszyscy uczyli się pracy przy stanowisku, korzystania z podstawowego sprzętu laboratoryjnego i dbania o własne bezpieczeństwo. Kolejnym etapem był wykład na temat zmiany kursu dolara na rynku walut. Uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego jeden dolar ma codziennie inną cenę, poznali sytuację „Frankowiczów” oraz różne pojęcia dotyczące ekonomii. Zajęcia były bardzo ciekawe i uczniowie chętnie w nich uczestniczyli.