AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

Szkolne koło PCK wspólnie z biblioteką szkolną i samorządem uczniowskim oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zorganizowało w XI LO zbiórkę krwi.

W poniedziałek 2 marca 2020r. w godz. 8:00 – 14:00 przed naszą szkołą parkował krwiobus, w którym pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły mogli oddać krew.

Gotowość oddania krwi zgłosiły 23 osoby (18 uczniów i 5 honorowych dawców krwi spoza szkoły). Oddało krew 8 osób, 1 osoba zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Podczas akcji krwiodawstwa w naszej szkole pobrano 3600 ml krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą szlachetną akcję dzielenia się życiem z innymi!

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Podczas przysięgi wojskowej Wojsk Oborny Terytorialnej oraz uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego 12. Wielkopolskiej Brygadzie Oborny Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka uczniowie doskonalili wiedzę z zakresu ceremoniału i symboliki wojskowej oraz dzielili emocje żołnierzy zwanych Terytorialsami.

Natomiast w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Stefana Czarneckiego w Poznaniu m.in. doskonalili umiejętności zawiązane czynnościami podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy bezpieczny powrót do rytmu funkcjonowania szkolnego oraz planowania „taktyki działań edukacyjnych” zmierzających do uzyskania celujących ocen na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dzień Chemika

Dzień Chemika

Dzień Chemika

W dniu 15 stycznia 2020 roku odbył się w naszej szkole DZIEŃ CHEMIKA. Zorganizowany on został przez nauczycieli chemii – Panią Iwonę Łacińską oraz Panią Joannę Starostę-Szonert.

Uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach warsztatowych oraz pokazie efektownych eksperymentów chemicznych, które poprowadzili Pan Łukasz Sporny oraz Pan Piotr Wróblewski z zaprzyjaźnionego z Jedenastką Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Podpisane zostało również porozumienie o współpracy, na mocy którego klasy biologiczno-chemiczne  zostały ponownie objęte patronatem Centrum Chemii w Małej Skali.

Joanna Starosta-Szonert

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Zdrowy styl życia w Jedenastce to cykl tematów realizowanych podczas lekcji z wielu przedmiotów, w tym edukacji dla bezpieczeństwa. Zagadnienia zdrowia omawiane są również   w bibliotece szkoły przez panią mgr Alicję Łukaszewską opiekunkę Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi we współpracy z PCK to gwarancja zdobycia kwalifikacji niezbędnych absolwentom naszej szkoły, którzy planują dalszą edukację i rozwój osobisty.

Udział licznej grupy uczniów w etapie szkolnym XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż to doskonała prognoza kolejnych sukcesów w zakresie wykorzystywania zdobywanej wiedzy oraz promocji zdrowia i naszej Jedenastki.

Podsumowania rywalizacji dokonała Pani Dyrektor mgr Elżbieta Szaflińska – Gryń, która wręczyła Dyplomy uznania, złożyła gratulacje i podziękowała za zaangażowanie uczestnikom Olimpiady.

Niezwłocznie po przyjęciu szczególnych gratulacji oraz wykonaniu pamiątkowej fotografii, zwyciężczyni Karolina DUCHIEWICZ przystąpiła do przygotowań reprezentowania Jedenastki w kolejnym etapie Olimpiady. Zapraszamy do wspierania Karoliny oraz udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Szkolne Koło PCK.

Ponadto dyplomem uznania uhonorowani zostali:

 1. Paula Kosiba – II miejsce
 2. Maciej Janus – III miejsce
 3. Jakub Kulig – IV miejsce
 4. Filip Krenz – IV miejsce
 5. Dawid Michalak – IV miejsce
 6. Antoni Będkowski – V miejsce
 7. Wojciech Frydrychowski – V miejsce
 8. Piotr Stachura – V miejsce
 9. Jakub Szulc – V miejsce
 10. Wiktoria Hinc – V miejsce
 11. Marek Olejniczak – V miejsce

 

KAMPANIA SPOŁECZNA „ODŁÓŻ SMARTFONA – SPRAWDZAJ ZNAMIONA”

KAMPANIA SPOŁECZNA „ODŁÓŻ SMARTFONA – SPRAWDZAJ ZNAMIONA”

KAMPANIA SPOŁECZNA „ODŁÓŻ SMARTFONA – SPRAWDZAJ ZNAMIONA”

W ramach kampanii społecznej „Odłóż smartfona – sprawdzaj znamiona” odbyły się w naszej szkole warsztaty edukacyjne na temat nowotworów skóry. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat nowotworu skóry – czerniaka złośliwego, czynników sprzyjających jego rozwojowi oraz ważności wczesnej diagnostyki. Podczas warsztatów  uczniowie uzyskali usystematyzowaną i kompleksową wiedzę na temat czerniaka w formie prelekcji ilustrowanej materiałem filmowym, zakończonym quizem sprawdzającym wiedzę. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę, samodzielne badanie skóry, zagrożenia wynikające z nadmiernego opalania się i korzystania z solarium oraz postępowanie w trakcie trwania choroby.

Warsztaty prowadziła pani Mirosława Skitek – prezes Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. W zajęciach brali udział uczniowie klasy 1P1, 1P3, 1P5, 1G1, 1G2 i 1G6. Uczniowie, którzy wzięli udział w quizie i wykazali się największą wiedzą, otrzymali drobne upominki.

Opiekun szkolny akcji: Anna Kaczyńska

KONKURS LITERACKI „WYOBRAŹ SOBIE…” ROZSTRZYGNIĘTY!

KONKURS LITERACKI „WYOBRAŹ SOBIE…” ROZSTRZYGNIĘTY!

KONKURS LITERACKI „WYOBRAŹ SOBIE…” ROZSTRZYGNIĘTY!

Z OKAZJI MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W JEDENASTCE ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ KONKURS LITERACKI PT: „WYOBRAŹ SOBIE…”, KTÓREGO POMYSŁODAWCĄ BYŁA PANI PROFESOR AGNIESZKA GORDON. W REALIZAJĘ POMYSŁU WŁĄCZYŁA SIĘ RÓWNIEŻ BIBLIOTEKA SZKOLNA ORAZ INNI NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO.

NAPŁYNĘŁO 9 PRAC, SPOŚRÓD KTÓRYCH DECYZJĄ KOMISJI PRZYZNANO:

I MIEJSCE: AGNIESZKA NOWACZYK 3-2

II MIEJSCE: AGATA KRASOWSKA 2-6

II MIEJSCE: AKLEKSANDRA SZUMSKA 1P3

III MIEJSCE: ZOFIA DOBSKA 1G1

III MIEJSCE: KAROLINA IDZIAK 1G6

WYRÓŻNIENIE: BARTOSZ LASKOWSKI 1G1

LEKTURA PRAC BYŁA DLA NAS BARDZO INSPIRUJĄCYM DOŚWIADCZENIEM, POBUDZIŁA DO DYSKUSJI NA TEMAT KREATYWNOŚCI I TALENTÓW NASZYCH UCZNIÓW. CZYTAJĄC OPOWIADANIA, OCZAMI WYOBRAŹNI PODRÓŻOWAŁYŚMY PRZEZ PIĘKNĄ XIX-WIECZNĄ JAPONIĘ, BRETANIĘ  I-GO WIEKU, A CO CIEKAWE WYLĄDOWALISMY NIESPODZIEWANIE RÓWNIEŻ W MURACH NASZEGO LICEUM….

POD KONIEC LISTOPADA W GABINECIE PANI DYREKTOR ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW. W NIEZWYKLE MIŁEJ ATMOSFERZE PANI DYREKTOR WYRAZIŁA SWOJE UZNANIE DLA WSZYTSKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU, PRZYPOMINAJĄC, IŻ OD PAŹDZIERNIKA POLSKA MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ PIĄTYM NOBLEM W DZIEDZINIE LITERATURY. NIEPRZYPADKOWO TO WŁAŚNIE SŁOWA OLGI TOKARCZUK ZNALAZŁY SIĘ NA WRĘCZANYCH DYPLOMACH: „Pisanie rozumiem jako jedno z działań prowadzących ku dobru.”

PRZY TEJ OKAZJI PANI PROFESOR GORDON ZAPROSIŁA UCZNIÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W TWORZENIE KONTYNUACJI  POMYSŁU LITERACKIEGO, ZAPOCZĄTKOWANEGO TRZY LATA WCZEŚNIEJ, MIANOWICIE DO NAPISANIA DALSZEGO CIĄGU KRYMINAŁU ROZGRYWAJĄCEGO SIĘ W JEDENASTCE.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM!!!