Mamy to!

Mamy to!

IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu, jak co roku ogłosiło konkurs recytatorski dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z Naszej metropolii i Wielkopolski. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Fraza z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zainspirowała Profesor Marię Magdalenę Beszterdę do zaproponowania swoim podopiecznym wystąpienia z nietypowym repertuarem. Mistrzowie i tuzy są znane wszem i wobec, dlatego warto „ocalać od zapomnienia” osoby mniej oczywiste dla szerszej publiczności. Zamiast wierszy Wisławy Szymborskiej czy Czesława Miłosza uczennice wyrecytowały poezję Zuzanny Ginczanki i Mariusza Grzebalskiego. Z satysfakcją informujemy, że reprezentacja Naszej szkoły silnie zaznaczyła swoją obecność. 2 marca 2020 roku podczas finału rywalizacji – Aleksandra Szumska z klasy 1p3 zdobyła wyróżnienie, a Agata Zachciał z klasy 1g5 – główną nagrodę! Agata na co dzień uczy się w klasie o profilu mat-geo. , jej zwycięstwo to dobitny znak, że Nasi Nauczyciele czujnie wychwytują talenty i nie szufladkują młodzieży – nawet „ścisłe” umysły mogą zostać humanistycznymi gwiazdami. Zwyciężczyni, wraz  z opiekunką – Marią Magdaleną Beszterdą, gdy tylko ustanie czas pandemii, udadzą się na kilkudniową wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez europosła Leszka Millera. Gratulujemy!

Rekrutacja 2020/21 – nowy harmonogram!

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził  zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

Szkolne koło PCK wspólnie z biblioteką szkolną i samorządem uczniowskim oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zorganizowało w XI LO zbiórkę krwi.

W poniedziałek 2 marca 2020r. w godz. 8:00 – 14:00 przed naszą szkołą parkował krwiobus, w którym pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły mogli oddać krew.

Gotowość oddania krwi zgłosiły 23 osoby (18 uczniów i 5 honorowych dawców krwi spoza szkoły). Oddało krew 8 osób, 1 osoba zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Podczas akcji krwiodawstwa w naszej szkole pobrano 3600 ml krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą szlachetną akcję dzielenia się życiem z innymi!

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Podczas przysięgi wojskowej Wojsk Oborny Terytorialnej oraz uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego 12. Wielkopolskiej Brygadzie Oborny Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka uczniowie doskonalili wiedzę z zakresu ceremoniału i symboliki wojskowej oraz dzielili emocje żołnierzy zwanych Terytorialsami.

Natomiast w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Stefana Czarneckiego w Poznaniu m.in. doskonalili umiejętności zawiązane czynnościami podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy bezpieczny powrót do rytmu funkcjonowania szkolnego oraz planowania „taktyki działań edukacyjnych” zmierzających do uzyskania celujących ocen na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dzień Chemika

Dzień Chemika

Dzień Chemika

W dniu 15 stycznia 2020 roku odbył się w naszej szkole DZIEŃ CHEMIKA. Zorganizowany on został przez nauczycieli chemii – Panią Iwonę Łacińską oraz Panią Joannę Starostę-Szonert.

Uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach warsztatowych oraz pokazie efektownych eksperymentów chemicznych, które poprowadzili Pan Łukasz Sporny oraz Pan Piotr Wróblewski z zaprzyjaźnionego z Jedenastką Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Podpisane zostało również porozumienie o współpracy, na mocy którego klasy biologiczno-chemiczne  zostały ponownie objęte patronatem Centrum Chemii w Małej Skali.

Joanna Starosta-Szonert