Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Od poniedziałku finalizujemy edukacyjny projekt językowy z mottem przewodnim:

 „Granice mojego języka są granicą mojego świata”

 (Ludwig Wittgenstein).

Realizacja projektu odbywa się w ramach Konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Dotychczas zrealizowaliśmy:

– konkurs na logo projektu

– zdalny konkurs piosenki obcojęzycznej

 

Ponadto w ramach projektu nauczyciele przeprowadzają na lekcjach przedmiotowych elementy tego programu, np.

język polski jako język obcy w oddziale przygotowawczym dla obcokrajowców, słownictwo anglojęzyczne na lekcji chemii, świąteczne lekcje hiszpańskojęzyczne…

Od poniedziałku do czwartku trwa konkurs online dotyczący wiedzy o państwach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, hiszpańskojęzycznych i państwach byłego Związku Radzieckiego, polegający na tym, że codziennie uczniowie w czasie drugiej długiej przerwy (o 12.55) otrzymują przez Mobidziennik kod PIN to quizu na platformie Kahoot.

 

poniedziałek 14 XII :

12.55  quiz online dot. wiedzy o państwach anglojęzycznych

 

wtorek 15 XII :

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach niemieckojęzycznych

 

środa 16 XII:

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach hiszpańskojęzycznych

 

czwartek 17 XII:

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach obszaru byłego Związku Radzieckiego

 

Zwycięzcą konkursu będzie uczeń, który w ciągu 4 dni uzyska najwięcej punktów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Mobidziennik w piątek 18 grudnia.

 

 

Joanna Kordylewska

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

„Historia regionu naszym dziedzictwem”

Młodzi Polacy powinni pamiętać o doniosłości takich wydarzeń jak Powstanie Wielkopolskie:

– wykorzystaj swoją kreatywność, wykonaj pracę autorską

– skonstruuj pocztówkę wirtualną z elementami kojarzącymi się Tobie z tym wydarzeniem

– pamiętaj, to historia naszego regionu ale też historia Polski

– najciekawsze prace zostaną umieszczone na naszej szkolnej stronie internetowej

– termin przekazywania prac od poniedziałku 21 grudnia 2020 do 18 stycznia 2021

– uczniowie biorący udział zostaną ocenieni za swoją aktywność

– w razie potrzeby skonsultuj swoje działania ze swoim nauczycielem historii

gotowe prace w wersji elektronicznej prześlij do swojego nauczyciela historii

 

W imieniu zespołu przedmiotowego historia i wos    

M.Hofa Bargieł

Najlepsze uczniowskie innowacje społeczne wybrane

Najlepsze uczniowskie innowacje społeczne wybrane

Najlepsze uczniowskie innowacje społeczne wybrane

Dnia 1 grudnia  2020 odbył się Social Innovation Camp online. Zespoły  z całej Polski rywalizowały w konkursie na najlepszą innowację społeczną. Uczniowie pracowali w zespołach 8-10 osób nad rozwiązaniem, które pomogłoby młodzieży poruszać się bezpiecznie w mediach społecznościowych oraz radzić sobie z hejtem. W trakcie rywalizacji uczniowie zapoznali się z metodą tworzenia kreatywnych rozwiązań Design Thinking. Wspierali ich mentorzy – pracownicy Nationale-Nederlanden oraz innowacyjnej komórki firmy SparkLab. Młodzież prezentowała swoje pomysły przed panelem sędziów.

We wszystkich trzech promowanych miejscach znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.

I miejsce zespół Moskwa z  uczennicą Kaczmarek Pauliną z klasy 1.2

II miejsce zespół   Madryt z  uczennicami: Dymitrak Nicole z klasy 2P1 oraz Siejek Izabelą z klasy 1.5

III miejsce zespół Berlin  z uczennicą Guszczak Marta z klasy n1.5

Po konkursie Jury wypowiedziało się następująco:

„Byliśmy pod ogromnym wrażeniem wszystkich zaprezentowanych rozwiązań. Uczniowie doskonale poradzili sobie z trudnym wyzwaniem, jakie przed nimi postawiliśmy. Wykazali się innowacyjnym i kompleksowym podejściem w prezentowaniu rozwiązań. Dodatkowo, to rozwiązanie musieli opracować w bardzo krótkim czasie, z zespołem, z którym dopiero co się poznali i to w warunkach online. Kompilacja tych czynników pokazuję, że młodzież naprawdę miała trudny orzech do zgryzienia” – mówi Aleksandra Stasiak, ekspert ds. komunikacji i employer brandingu w Nationale-Nederlanden

Wśród zaproponowanych rozwiązań pojawiły się grupy wsparcia dla ofiar hejtu, filmy, kampanie podnoszące świadomość, a także narzędzia informatyczne, których celem jest wyeliminowanie hejtu. Zwycięski zespół zaproponował aplikację dla dostawców mediów społecznościowych nagradzającą pozytywne zachowania w sieci, z wbudowanym mechanizmem odraczania komentarzy dającym użytkownikom czas na refleksję.

Celem SIC jest przybliżenie uczniom świata pracy i przedsiębiorczości. W trakcie wydarzenia uczniowie:

  • rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, a także umiejętności interpersonalne, w tym pracy zespołowej i współpracy, umiejętności komunikacji i prezentacji;
  • uczą się pracować nad „prawdziwymi” problemami w bardzo napiętych terminach i myśleć kreatywnie;
  • kształtują przedsiębiorcze umiejętności i postawy, a także uczą się samodzielności i świata biznesu;
  • zyskują doświadczenie z pierwszej ręki, jak przejść od teorii do praktyki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.

Magdalena Cieielska

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Przyjęcie uczniów klasy pierwszej do społeczności XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu w tym roku odbyło się 24 września. Pasowanie miało miejsce w auli liceum, w obecności Dyrekcji, grona pedagogicznego i Samorządu Szkolnego w warunkach sanitarnych spowodowanych sytuacja epidemiczną.

O godzinie 12:00 prowadząca uroczystość: Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska – Gryń i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Martyna Feferkuch z klasy 3.4  przywitali zebranych uczniów. Każda z klas pierwszych uczestniczyła w uroczystości o wyznaczonej godzinie.

Po wprowadzeniu sztandaru XI LO i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska – Gryń oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przybliżając historię szkoły i życząc pierwszakom zapału, cierpliwości w zdobywaniu wiedzy oraz powodzenia w nowej szkole. 

Julia Woch

klasa 1.4

Jak wyhodować kryształ?

Jak wyhodować kryształ?

Alicja Mikołajczak, Maja Paterska uczennice klasy 3/1 oraz Eryk Tecław uczeń klasy 2G1 XI LO w Poznaniu znaleźli  się w gronie laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i otrzymali wyróżnienie w tym konkursie.

Osobne wyróżnienie otrzymała również nasza Szkoła  za najciekawszą prezentację z procesu hodowli kryształów.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat krystalografii i wzrostu kryształów w środowiskach szkolnych oraz ukazanie ważnej roli krystalografii w naukach przyrodniczych, technice i sztuce.

Uczestnicy konkursu mieli  za zadanie wyhodować jak najlepszej jakości kryształ/kryształy.  Kryształy mogły być wyhodowane dowolną metodą, z dowolnie wybranych związków.

Powstawanie kryształu było dokumentowane  (zdjęcia, film, opis).

Wyhodowanie ciekawego kryształu o odpowiednich kształtach i proporcjach zgodnie z regulaminem konkursu to nie łatwe zadanie. Wymaga wielu prób i cierpliwości oraz wiedzy z zakresu chemii i fizyki.

Hodowla kryształów trwa długo, jednak ciężka i żmudna praca przyniosła nie tylko widzialny efekt pod postacią wyhodowanych kryształów, ale także satysfakcję uczniom.

Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Iwona Łacińska

Informacje dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Informacje dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Szanowni Państwo,

zbliża się coroczny okres zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie Miasta Poznań. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w tym roku oferty oraz ulotki dotyczące ubezpieczenia NNW  przekazujemy tylko w wersji elektronicznej (nie będą dostępne jak w latach ubiegłych w Wydziale Oświaty Miasta Poznania).

Komunikat Brokera Miasta w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży

W trosce o zapewnienie najlepszej ochrony dzieciom i młodzieży, a także w celu sprostania oczekiwaniom rodziców i opiekunów prawnych, jak co roku  na naszej stronie www.ubezpieczdziecko.pl znajdziecie Państwo przygotowaną ofertę ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok 2020/2021.
Zwracamy  jednocześnie uwagę, iż we wszystkich wskazanych wariantach ubezpieczenia NNW –  Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby  dotyczy również pobytu w szpitalu w wyniku zachorowań wirusowych czy zakaźnych.

Ulotka NNW (PDF, 2994.69KB) 

 

(więcej…)