Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Przyjęcie uczniów klasy pierwszej do społeczności XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu w tym roku odbyło się 24 września. Pasowanie miało miejsce w auli liceum, w obecności Dyrekcji, grona pedagogicznego i Samorządu Szkolnego w warunkach sanitarnych spowodowanych sytuacja epidemiczną.

O godzinie 12:00 prowadząca uroczystość: Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska – Gryń i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Martyna Feferkuch z klasy 3.4  przywitali zebranych uczniów. Każda z klas pierwszych uczestniczyła w uroczystości o wyznaczonej godzinie.

Po wprowadzeniu sztandaru XI LO i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska – Gryń oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przybliżając historię szkoły i życząc pierwszakom zapału, cierpliwości w zdobywaniu wiedzy oraz powodzenia w nowej szkole. 

Julia Woch

klasa 1.4

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził  zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

AKCJA KRWIODAWSTWA W XI LO!

Szkolne koło PCK wspólnie z biblioteką szkolną i samorządem uczniowskim oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zorganizowało w XI LO zbiórkę krwi.

W poniedziałek 2 marca 2020r. w godz. 8:00 – 14:00 przed naszą szkołą parkował krwiobus, w którym pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły mogli oddać krew.

Gotowość oddania krwi zgłosiły 23 osoby (18 uczniów i 5 honorowych dawców krwi spoza szkoły). Oddało krew 8 osób, 1 osoba zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Podczas akcji krwiodawstwa w naszej szkole pobrano 3600 ml krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą szlachetną akcję dzielenia się życiem z innymi!

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Przedstawiciele Jedenastki podczas ferii z wojskiem.

Podczas przysięgi wojskowej Wojsk Oborny Terytorialnej oraz uroczystości wręczenia sztandaru wojskowego 12. Wielkopolskiej Brygadzie Oborny Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka uczniowie doskonalili wiedzę z zakresu ceremoniału i symboliki wojskowej oraz dzielili emocje żołnierzy zwanych Terytorialsami.

Natomiast w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Stefana Czarneckiego w Poznaniu m.in. doskonalili umiejętności zawiązane czynnościami podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy bezpieczny powrót do rytmu funkcjonowania szkolnego oraz planowania „taktyki działań edukacyjnych” zmierzających do uzyskania celujących ocen na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.