Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Zwycięskie powstanie nie popadło w zapomnienie

Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Zwycięskie powstanie nie popadło w zapomnienie

Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Zwycięskie powstanie nie popadło w zapomnienie

Zwycięska Wielkopolska insurekcja, której początek dały walki na ulicach Poznania 27 grudnia 1918 r. (związane z wiecem na cześć przyjazdu pianisty Ignacego Paderewskiego) jest nadal w pamięci młodego pokolenia. 16 lutego minie kolejna rocznica jego zakończenia przez podpisanie w 1919 roku rozejmu w Trewirze.

XI Liceum Ogólnokształcące zorganizowało z tej okazji akcję wirtualnej pocztówki rocznicowej. Prezentujemy na naszej stronie prace uczniów klasy 1.4-Bernadetty Grzelak i Adama Grodzkiego.

Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Tydzień Języków Obcych w Jedenastce

Od poniedziałku finalizujemy edukacyjny projekt językowy z mottem przewodnim:

 „Granice mojego języka są granicą mojego świata”

 (Ludwig Wittgenstein).

Realizacja projektu odbywa się w ramach Konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich finansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Dotychczas zrealizowaliśmy:

– konkurs na logo projektu

– zdalny konkurs piosenki obcojęzycznej

 

Ponadto w ramach projektu nauczyciele przeprowadzają na lekcjach przedmiotowych elementy tego programu, np.

język polski jako język obcy w oddziale przygotowawczym dla obcokrajowców, słownictwo anglojęzyczne na lekcji chemii, świąteczne lekcje hiszpańskojęzyczne…

Od poniedziałku do czwartku trwa konkurs online dotyczący wiedzy o państwach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, hiszpańskojęzycznych i państwach byłego Związku Radzieckiego, polegający na tym, że codziennie uczniowie w czasie drugiej długiej przerwy (o 12.55) otrzymują przez Mobidziennik kod PIN to quizu na platformie Kahoot.

 

poniedziałek 14 XII :

12.55  quiz online dot. wiedzy o państwach anglojęzycznych

 

wtorek 15 XII :

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach niemieckojęzycznych

 

środa 16 XII:

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach hiszpańskojęzycznych

 

czwartek 17 XII:

12.55 quiz online dot. wiedzy o państwach obszaru byłego Związku Radzieckiego

 

Zwycięzcą konkursu będzie uczeń, który w ciągu 4 dni uzyska najwięcej punktów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Mobidziennik w piątek 18 grudnia.

 

 

Joanna Kordylewska

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

Pocztówka upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie

„Historia regionu naszym dziedzictwem”

Młodzi Polacy powinni pamiętać o doniosłości takich wydarzeń jak Powstanie Wielkopolskie:

– wykorzystaj swoją kreatywność, wykonaj pracę autorską

– skonstruuj pocztówkę wirtualną z elementami kojarzącymi się Tobie z tym wydarzeniem

– pamiętaj, to historia naszego regionu ale też historia Polski

– najciekawsze prace zostaną umieszczone na naszej szkolnej stronie internetowej

– termin przekazywania prac od poniedziałku 21 grudnia 2020 do 18 stycznia 2021

– uczniowie biorący udział zostaną ocenieni za swoją aktywność

– w razie potrzeby skonsultuj swoje działania ze swoim nauczycielem historii

gotowe prace w wersji elektronicznej prześlij do swojego nauczyciela historii

 

W imieniu zespołu przedmiotowego historia i wos    

M.Hofa Bargieł

Najlepsze uczniowskie innowacje społeczne wybrane

Najlepsze uczniowskie innowacje społeczne wybrane

Najlepsze uczniowskie innowacje społeczne wybrane

Dnia 1 grudnia  2020 odbył się Social Innovation Camp online. Zespoły  z całej Polski rywalizowały w konkursie na najlepszą innowację społeczną. Uczniowie pracowali w zespołach 8-10 osób nad rozwiązaniem, które pomogłoby młodzieży poruszać się bezpiecznie w mediach społecznościowych oraz radzić sobie z hejtem. W trakcie rywalizacji uczniowie zapoznali się z metodą tworzenia kreatywnych rozwiązań Design Thinking. Wspierali ich mentorzy – pracownicy Nationale-Nederlanden oraz innowacyjnej komórki firmy SparkLab. Młodzież prezentowała swoje pomysły przed panelem sędziów.

We wszystkich trzech promowanych miejscach znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.

I miejsce zespół Moskwa z  uczennicą Kaczmarek Pauliną z klasy 1.2

II miejsce zespół   Madryt z  uczennicami: Dymitrak Nicole z klasy 2P1 oraz Siejek Izabelą z klasy 1.5

III miejsce zespół Berlin  z uczennicą Guszczak Marta z klasy n1.5

Po konkursie Jury wypowiedziało się następująco:

„Byliśmy pod ogromnym wrażeniem wszystkich zaprezentowanych rozwiązań. Uczniowie doskonale poradzili sobie z trudnym wyzwaniem, jakie przed nimi postawiliśmy. Wykazali się innowacyjnym i kompleksowym podejściem w prezentowaniu rozwiązań. Dodatkowo, to rozwiązanie musieli opracować w bardzo krótkim czasie, z zespołem, z którym dopiero co się poznali i to w warunkach online. Kompilacja tych czynników pokazuję, że młodzież naprawdę miała trudny orzech do zgryzienia” – mówi Aleksandra Stasiak, ekspert ds. komunikacji i employer brandingu w Nationale-Nederlanden

Wśród zaproponowanych rozwiązań pojawiły się grupy wsparcia dla ofiar hejtu, filmy, kampanie podnoszące świadomość, a także narzędzia informatyczne, których celem jest wyeliminowanie hejtu. Zwycięski zespół zaproponował aplikację dla dostawców mediów społecznościowych nagradzającą pozytywne zachowania w sieci, z wbudowanym mechanizmem odraczania komentarzy dającym użytkownikom czas na refleksję.

Celem SIC jest przybliżenie uczniom świata pracy i przedsiębiorczości. W trakcie wydarzenia uczniowie:

  • rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, a także umiejętności interpersonalne, w tym pracy zespołowej i współpracy, umiejętności komunikacji i prezentacji;
  • uczą się pracować nad „prawdziwymi” problemami w bardzo napiętych terminach i myśleć kreatywnie;
  • kształtują przedsiębiorcze umiejętności i postawy, a także uczą się samodzielności i świata biznesu;
  • zyskują doświadczenie z pierwszej ręki, jak przejść od teorii do praktyki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.

Magdalena Cieielska

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w XI LO

Przyjęcie uczniów klasy pierwszej do społeczności XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu w tym roku odbyło się 24 września. Pasowanie miało miejsce w auli liceum, w obecności Dyrekcji, grona pedagogicznego i Samorządu Szkolnego w warunkach sanitarnych spowodowanych sytuacja epidemiczną.

O godzinie 12:00 prowadząca uroczystość: Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska – Gryń i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Martyna Feferkuch z klasy 3.4  przywitali zebranych uczniów. Każda z klas pierwszych uczestniczyła w uroczystości o wyznaczonej godzinie.

Po wprowadzeniu sztandaru XI LO i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Szaflińska – Gryń oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przybliżając historię szkoły i życząc pierwszakom zapału, cierpliwości w zdobywaniu wiedzy oraz powodzenia w nowej szkole. 

Julia Woch

klasa 1.4

Skip to content