13 grudnia – Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pamiętamy!

W naszym liceum zawsze  pamiętamy o ważnych wydarzeniach w historii Polski. Realizujemy projekty edukacyjne o charakterze patriotycznym ,staramy się aby społeczność szkolna włączała się w upamiętnienie tych wydarzeń. Uczniowie projektu edukacyjnego „Śladami Solidarności”wykonali gazetkę w holu szkoły przypominającą o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku, a klasa 2.5 odbyła lekcję historii pod tytułem : „Stan wojenny. Dlaczego?” Wykorzystaliśmy materiały Instytutu Pamięci Narodowej i przeprowadziliśmy dyskusję, próbując odpowiedzieć sobie na to trudne historyczne pytanie.